• Күнүнө 3 рубльга тармактын ичинде чексиздик! #1

  “Менин SIM SIM опциям” Опция "Менин SIM SIM опциям” SIM SIM абоненттери, башка абоненттерине бир күн бою 3 рубльга гана чексиз чалууну сунуш кылат. Бул сунуш Москва жана Москва дубанынан гана чалууларга тиешелүү жана Орусиянын Борбордук аймагындагы "Үйдөгүдөй" опциясы менен бирге иштешпейт. Бул опцияда биринчи туташканда бекер. Абоненттик төлөм күнүнө алынып турат.

  Туташуу
  067418811
  Ажыратуу
  0674188110
  Абоненттик төлөм
  3 руб. /бир күнгө
  Туташуу баасы
  0 руб.
  Кайсы жерде иштейт
  Москва жана Москва дубанындагы SIM SIM номерлерине чалуу
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Сутка сайын
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 0 Руб.
 • Күнүнө 7 рубльга SIM SIM тармактын жана Билайн Москва ичинде чексиздик! #2
  Опция SIM SIM +

  "SIM SIM + опциясы" SIM SIM абоненттери, башка абоненттерине жана Орусия боюнча Билайн абоненттерине бир күн бою 7 рубльга гана кошумча төлөмсүз чалууну сунуш кылат. Күнүнө 100 минутадан берилет, андан кийин тарифке жараша төлөнөт. Бул сунуш Москва жана Москва дубанынан гана чалууларга тиешелүү жана Орусиянын Борбордук аймагындагы "Үйдөгүдөй" опциясы менен бирге иштешпейт. Бул опцияда биринчи туташканда бекер. Абоненттик төлөм күнүнө алынып турат.

  Туташуу
  067418817
  Ажыратуу
  0674188170
  Абоненттик төлөм
  7 руб. /бир күнгө
  Туташуу баасы
  50 руб.
  Кайсы жерде иштейт
  Москва жана Москва дубанындагы SIM SIM номерлерине чалуу. Суткасына 100 минута берилет. Андан кийин АТ тарифтик планга жараша.
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Сутка сайын
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 50 Руб.
 • Борбордук аймакта "Үйдөгүдөй» тариф күнүнө 5 рубль гана! #3
  Опция Үйдөгүдөй

  Опция "Үйдөгүдөй" абоненттерге үйдөгү тарифке жараша РФ Борбордук аймагында чалууларга мүмкүнчүлүк берет. Абоненттик төлөм күнүнө 5 рубль алынып турат. Ар бир туташууга 30 рубль. Бул опция бардык SIM SIM тарифтик пландын негизги тарифтерине тиешелүү жана башка опцияларга таасир бербейт. Опция колдонуучу аркылуу туташтырылат жана ажыратылат. Үй аймагына кайтып келгенде опция автоматикалык түрдө ажыратылбайт.

  Туташуу
  067418819
  Ажыратуу
  0674188190
  Абоненттик төлөм
  5 руб. /бир күнгө
  Туташуу баасы
  30 руб.
  Кайсы жерде иштейт
  БА жүргөндө
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Сутка сайын
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 30 Руб.
 • 200 МБ күнүнө 3 рубль! #4

  Опция "Интернет-мини" абоненттерге мобилдик интернет менен Москва аймагында айына 200 МБ колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Топтомду колдонуп бүткөндө интернеттин ылдамдыгы 64 Кб/с чейин төмөндөйт. Абоненттик төлөм күнүнө 3 рубль алынып турат. Ар бир туташуу 50 рубль.

  Туташуу
  067418814
  Ажыратуу
  0674188140
  Абоненттик төлөм
  3 руб. /бир күнгө
  Туташуу баасы
  50 руб.
  Кайсы жерде иштейт
  Борбордук Орусияда жүргөндө
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Топтом туташкандан баштап иштеп баштайт. 200 МБ жеткенде интернеттин ылдамдыгы төмөндөйт жана 64 Кбит/сек. чейин ылдамдыгы чектелет. Эгерде 25 де туташсаңар, жаңы пакет кийинки айдын 25де иштеп баштайт.
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 50 Руб.
 • Чалуулар жана интернет 200 рубль айына! #5

  «Дүң менен 200 кызматтары» опциясы колдонуучуга 2 кызматтан турган топтом сунуш кылат: SIM SIM жана Орусиянын Москва аймагынын Билайн абоненттери менен чексиз байланыш жана 0,5 ГБ интернет айына. Абоненттик 200 рубл төлөм ай сайын төлөнөт. Кошулуу акысыз. Кызмат топтому абонент Москва аймагында болгон учурда гана жеткиликтүү.

  Туташуу
  067418820
  Ажыратуу
  0674188200
  Абоненттик төлөм
  200 руб. /бир айга
  Туташуу баасы
  0 руб.
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Топтом дароо берилет, акча бир гана эсептен алынат. АТ ар бир айда туташкан күнү алынат жана жаңы топтом берилет.
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 0 Руб.
 • Чалуулар, SMS жана интернет 600 рубль айына! #6

  Опция " Кызмат дүң менен 600" абонентке 3 кызматты бирге сунуш кылат: SIM SIMге 3000 минута, Орусиянын Билайн номерлерине + 300 минута жана Москва аймагынын башка номерлерине, 3000 СМС Москва аймагынын мобилдик операторлоруна жана 3 ГБ интернет айына. Абоненттик төлөм айына 600 рубль алынып турат. Туташуу бекер. Кызмат Москва аймагында гана абонентке жеткиликтүү.

  Туташуу
  067418815
  Ажыратуу
  0674188150
  Абоненттик төлөм
  600 руб. /бир айга
  Туташуу баасы
  600 руб.
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Топтом дароо берилет, акча бир гана эсептен алынат. АТ ар бир айда туташкан күнү алынат жана жаңы топтом берилет.
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 0 Руб.
 • Опция " Максималдуу кызмат 1200" абонентке 3 кызматты бирге сунуш кылат: SIM SIMге 3000 минута, Орусиянын Билайн номерлерине + 900 минута жана Москва аймагынын башка номерлерине Москва аймагында жана Орусия аянтында жүргөндө, 3000 СМС Москва аймагынын мобилдик операторлоруна жана 7 ГБ интернет айына Москва аймагында жана Орусия аянтында жүргөндө. Абоненттик төлөм айына 1200 рубль алынып турат. Туташуу бекер.

  Туташуу
  067418816
  Ажыратуу
  0674188160
  Абоненттик төлөм
  1200 руб. /бир айга
  Туташуу баасы
  1200 руб.
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Топтом дароо берилет, акча бир гана эсептен алынат. АТ ар бир айда туташкан күнү алынат жана жаңы топтом берилет.
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 0 Руб.
 • 1 ГБ + 1000 SMS 200 рубль айына! #8

  Опция "Интернет жана SMS" абоненттерге Москва аймагында максималдуу баарлашууга мүмкүнчүлүк берет. Уникалдуу опция айына 1 ГБ мобилдик интернет жана 1000 SMS Москва аймагындагы бардык номерлерине ар күнү камтыйт! Абоненттик төлөм күнүнө 200 рубль бир айга.

  Туташуу
  067418812
  Ажыратуу
  0674188120
  Абоненттик төлөм
  200 руб. /бир айга
  Туташуу баасы
  0 руб.
  Кайсы жерде иштейт
  SMS: М жана МД (бардык операторлор) БА
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Топтом туташкандан баштап иштейт.
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 0 Руб.
 • 50 SMS эл аралык номерлерге айына 100 рубль! #9
  Опция SMS мини

  Опция "SMS мини" абонентке ар бир айда 50 SMS КМУ мамлеккеттерине жана башка мамлекеттерге жөнөтүүнү сунуштайт, РФ башкасына. Абоненттик төлөм айына 100 рубль. Ар бир туташуу 30 рубль. Кызмат Москва аймагында гана жеткиликтүү.

  Туташуу
  067418813
  Ажыратуу
  0674188130
  Абоненттик төлөм
  100 руб. /бир айга
  Туташуу баасы
  30 руб.
  Кайсы жерде иштейт
  Эл аралык номерлер
  АТ кандай жүргүзүлөт
  Топтом туташкандан баштап иштейт
  Кайруу Туташуу Туташуу баасы 30 Руб.
 • 3,5 ГБ айына 350 руб. ОФ аймагында! #10

  Орусия боюнча интернет” опциясы колдонуучуларга айына 3,5 ГБ мобилдик интернет менен колдонууга мүмкүндүк берет. Топтом аяктаганда интернеттин ылдамдыгы 64 Кб/с чейин жайлайт. Ар бир кошулуу 0 рубль түзөт. Топтомду Орусиянын Алыскы Чыгыш жана Крым аймагынан башка дубандарында пайдаланса болот.

  Кошулуу
  067418818
  Өчүрүү
  0674188180
  Абоненттик төлөм
  350 руб. / бир айга
  АТ кантип иштейт
  Топтом кошулгандан баштап иштей берет.
  Свернуть Подключиться Стоимость подключения 0 Руб.