Кызмат  «Үйдөгүдөй»
Опция «Үйдөгүдөй» абоненттерге үйдөгү тарифтер менен ОФ Борбордук аймагында болсо чакыруу кылууга мүмкүнчүлүк берет*. Абоненттик төлөм 5 рубль ар бир күнгө алынат. Ар бир кошулуу 30 рубль. Опция SIM SIM тарифтик пландагы негизги гана тарифтерине тиешеси бар жана башка опцияларга таасир бербейт. Опция колдонуучу менен кошулуп жана өчүрүлөт.
Опциянын үйдөгү аймакка келгенде автоматтык өчүрүүсү каралган эмес..
Кызматты кошуу үчүн буйрутма
067418819
Кызматты өчүрүү буйрутма
0674188190
Кызматты өчүрүү буйрутма
5 руб. /сут.
Кошулуу баасы
30 руб.
Кайсы жерде иштейт
Орусиянын борборунда же Орусиянын Борбордук аймагында жүргөндө*
АТ алуу кантип иштейт
Сутка сайын

*Брянск, Владимирск, Смоленск, Иваново, Калуга, Кострома, Рязань, Тверь, Тула жана Ярославль дубандарында сиз чала аласыз жана чалууларды кабыл ала аласыз, SMS жана MMS жөнөтө аласыз, Мобилдик интернет менен «Үйдөгүдөй» тариф аркылуу колдоно аласыз.