Кызмат  «Автотөлөм»
Балансыңыз нөлгө жакынбы? SIM SIM сиздин эсебиңиз 50 руб. төмөн болсо аны автоматтуу түрдө толтуруп турат.

«Автотөлөм» кызматы менен сиз керек учурда байланышсыз калам деп тынчсызданбай койсоңуз болот. SIM SIM сиздин эсебиңиз 50 руб. төмөн болсо автоматтуу түрдө эсебиңизди толтуруп турат. «Автотөлөм» суммасы сиздин акыркы 3 айда болгон чыгашаңыздан көз каранды.

Баасы
Кошулуу баасы
0 руб.
Кардарларды колдоо Борбору аркылуу кошулуу баасы
0 руб.
Алдынала төлөм эсеп ситемасынын абоненттик төлөмү
0, 75 руб. суткасына
1-чи күнү кызматты колдонуу абоненттик төлөм – 0,5 руб. суткага, 2-чи күндөн жана андан кийин – 0,75 руб. суткасына
кошулуу жана колдонуу
Кызматты кошуу буйрутма
*141*11#
Кызматты өчүрүү буйрутма
*141*10#
Сизге жеткиликтүү «Автотөлөм» суммасын билүү
*144*9#
кызматты колдонуу шарттары
«Автотөлөм» суммасы Орусияда болгондо:
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3айда уюлдук байланышка чыгаша 3000 руб. ашып кеткен учурда
750 руб. 3 күнгө
«Автотөлөм» суумасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 1500 руб. 300 руб. чейин болгон учурда
450 руб. 3 күнгө
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 450дөн 1500 руб. чейин болсо
300 руб. 3 күнгө
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 100дөн 450 руб. чейин болсо
100 руб. 3 күнгө
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 100 руб. аз болсо
30 руб. 3 күнгө
«Автотөлөм» суммасы эл аралык роумингде, Крым Республика аянтында жана Севастополдо:
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 3000 руб. ашып кеткен учурда.
1500 руб. аптасына
Автотөлөм» суумасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 1500 руб. 3000 руб. чейин болгон учурда
1000 руб. аптасына
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 450 дөн 1500 руб. чейин болсо
750 руб. аптасына
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 100дөн 450 руб. чейин болсо
100 руб. аптасына
«Автотөлөм» суммасы эгерде акыркы 3 айда уюлдук байланышка чыгаша 100 руб. аз болсо
30 руб. аптасына