Кызмат  «Кара тизмек»
Өзүңүздү жагымсыз маектештерден коруп коюңуз, алардын чалууларына тыюу орнотуу аркылуу.

Сизге чалганда жагымсыз абонент автожооп бергичти угат: «Абонент убактылуу жеткиликтүү эмес, кийинчерээк чалыңыз».

Кара тизмекке 40 номурга чейин киргизе аласыз. Алар мобилдик, шаардык, шаар аралык жана эл аралык номурлар дагы боло алат.

Кызык, кара тизмектеги абонент канча жолу чалды экен? Деги чалды бекен? Маселе жок! Буйрутманы териңиз жана сизге ошол абонент 24 саат ичинде канча жолу, качан чалгандыгы тууралуу SMS келет.

Баасы
Кошулуу баасы
0 руб.
Алдынала төлөм эсеп системасынын абоненттик төлөмү
0 руб.
Алдынала төлөм эсеп системасынын абоненттик төлөмү
1 руб. суткасына
Кошулуу жана кызматты колдонуу
30 руб. айына
Кара тизмекке номур кошуу
3 руб.
Кара тизмектен номурду өчүрүү
0 руб.
Кара тизмектин номурларын карап чыгуу
0 руб.
Кара тизмектеги абоненттин бир суткада чалууларын карап чыгуу
5 руб./сурам
Кошулуу жана кызматты колдонуу
Кошулуу жана кызматты колдонуу
*110*771#
Кызматты өчүрүү буйрутма
*110*770#
Кара тизмекке номур кошуу
*110*771*абоненттин номуру эл аралык форматта#
Кара тизмектен номурду өчүрүү
*110*772*абоненттин номуру эл аралык форматта#
Эл аралык формат: мамлекет коду, шаардын коду/тармактар, номур.
Мисалы: +7 903 4124060
Кара тизмектеги абоненттин бир суткада чалууларын карап чыгуу
*110*775#
Кара тизмектеги номурларды карап чыгуу
*110*773#
кызматтын шарттары
Кара тизмекке мобилдик, шаардык, шаар аралык жана эл аралык номурларды киргизсе болот.
Кара тизмекке канча номур киргизсе болот
40