Кызмат  «Даректөө»
Жакын аралыктагы телефонуңузга даректөө кылып байланышта болуңуз!

Сизге келген чалуулардын бардыгын сиз каалаган телефонго даректей аласыз – мобилдик, шаардык, шаар аралык же эл аралык.

Баасы
Кошулуу баасы
0 руб.
Алдынала төлөм эсеп системасынын абоненттик төлөмү
0 руб. суткасына
Свободный стиль, Страна на связи тарифтин мобилдик номурларына даректелген чалуулар, 201-чи минутадан
1,7 руб. минутасына
8-800 …номуруна даректелген чалуулар жеке адамдар үчүн
3,5 руб. минутасына
8-800 ….номуруна даректелген чалуулар юристтик адамдар үчүн
оператордун тарифине ылайык
Алдынала төлөм эсеп системасынын башка тарифтерине даректелген чалуулар
3,5 руб. минутасына
Кошулуу жана кызматты колдонуу
Кошулуу жана кызматты колдонуу
*110*031#
Кызматты кошуу номуру
0674 09 031
Бардык чалууларды даректөө
**21*телефон номуру#
Чалуулардын даректөөсүн кошуу, эгерде сиз чалууга жооп бербесеңиз
**61*телефон номуру** убакыт аралыгы#
Чалуулардын даректөөсүн кошуу, эгерде номур бошобой жатса
**67*телефон номуру#
Чалуулардын даректөөсүн кошуу, эгерде телефон өчүк болсо
**62*телефон номуру#
Эгерде телефонуңуз жаныңызда эмес болсо, даректөөнү орнотууга кардарларды колдоо Борборунда жардам беришет, номуру
8-800-770-7060
Бардык даректөөдөн чыгуу
##002#
Бардык чалууларды даректөөдөн чыгаруу
##21#
Бардык чалууларды даректөөдөн чыгаруу, эгерде чалууга жооп бербесеңиз
##61#
Бардык чалууларды даректөөдөн чыгаруу, эгерде номур бошобой жатса
##67#
Бардык чалууларды даректөөдөн чыгаруу, эгерде телефон өчүк болсо
##62#