«SMS теңдем» кызматы
Уюлдук эсебиңиздеги каражаттарды башкаргыңыз келеби? «SMS-теңдем» кызматын колдонуңуз!

Теңдемдин өзгөрүүсүнө алып келген ар бир колдонуудан кийин сиз эсептен алынган сумма жана эсептин абалы жөнүндө SMS аласыз: төлөнмө чакыруу, SMS жөнөтүү, интернетке чыгуу, абоненттик акыны эсептен алуу, эсепти толтуруу ж.б.
Кызмат акысыз берилет.

НАРКЫ
Кошуу наркы
10 руб.
Абоненттик акы
0,50 руб. күнүнө *
КОШУУ ЖАНА КЫЗМАТТЫ БАШКАРУУ
Кызматты кошууга буйрук
*103*61#
Кызматты өчүрүүгө буйрук
*104*61#
* «SMS теңдем» кызматы тарифтик планга кошулган. Кызматтын наркы сим – карта активдештирилгенден кийин биринчи 7 күн 0 руб. түзөт, андан кийин – суткасына 0,50 руб. « SMS теңдем» кызматын кайталанма кошуу учурунда кошуу наркы катары – 10 рубль алынат.