• Бар ивази 200 рубл дар як моњ њама хизматрасонї ворид карда шудааст
  • Зангњои бемањдуд ба SIM SIM ва Билайн, SMS ва Интернет
Маблаѓи њармоњаи абонентї 1 200 руб.
Ба маблаѓи абонентї ворид карда шудааст:
Интернети мобилї дар Москва ва Њавзаи Марказии Федералї 1 Гб
SMS ба њамаи раќамњои операторони Москва ва вилояти Москва 100
Зангњои содиротї ба раќамњои муштариёни тарофањои силсилаи «Ба њама занг бизан», «Ба хонавода занг бизан» ва «Ба наздикон занг бизан» 0
Зангњои содиротї ба раќамњои муштариёни Билайн Русия 0
Зангњои содиротї ба раќамњои операторони дигари Москва ва вилояти Москва 1,5
Зангњои воридотї ба раќамњои байнишањрии операторони дигар 10
SMS содироти берун аз бастаи хизматрасоние, ки ба пардохти њармоња ворид шудааст 1,5
Зангхои даромад
Зангҳои даромад дар ҳудуди Русия аз шумораи сокинони истиқомат * 0
Зангҳои даромад дар ҳудуди Русия аз шумораи минтақаҳои алоқаманд ва шумораи минтақаҳои дигар (ба истиснои минтақаи дурдаст) 5,0
Зангҳои байналмилалӣ Барои њар даќиќаи гуфтугў
Tcell Ба раќамњои дигар
Тољикистон 15
Ба раќамњои Билайн/Киевстар Ба раќамњои дигар
Узбекистон 5,5
Ќазоќистон 2,7 20
Ќирѓизистон, Арманистон, Украина 2,7 25
Гурљистон 10 25
Абхазия, Осетия 20
Туркманистон 20
Молдова 25
Озарбойљон 30
Беларус 30
Кишварњои дигар Барои њар даќиќаи гуфтугў
Њиндустон 2,5
Ветнам 8
Хитой 5
ИМА, Канада 1,5
Туркия 8,5

1 Пардохти абонентї аз санаи 1 њар моњ ба андозаи 200 рубл бо назардошти ААИ аз њисоб бароварда мешавад. Дар лањзаи пайвастшавии тарофаи наќшавї аз њисоби электронии муштарї пардохти абонентї мутаносибан ба шумораи рўзњо то охири моњ аз њисоб бароварда мешавад. Њангоми дар лањзаи аз њисоб баровардан дар тавозуни муштарї маблаѓ нокофї бошад, пардохти абонентї пурра аз њисоб бароварда мешавад, баъдан муштарї мањдуд карда мешавад.

Бастаи хизматрасонї дар њаљми пурра пас аз пайвастшавї ба тарофа ва баъдан 1 санаи њар моњ пешнињод мешавад. Њангоми дар лањзаи аз њисоб баровардан дар тавозуни муштарї нокофї будани маблаѓ, маблаѓи пулї дар тавозун барои аз њисоб баровардани пардохти абонентї захира карда шуда, баъдан раќами муштарї мањдуд карда мешавад.

Пайвастшавии аз 3 сония камтар ба тарофа дохил намешавад. Гуфтугўи телефонї аз рўи даќиќа тарофа карда мешавад. Низоми пешпардохтиии њисоб

Бастаи ба пардохти абонентї воридшуда, санаи 1 њар моњ пешнињод карда мешавад.

Барои таѓйирдињии тарофаи пардохти хизматрасонии телематикї пардохт ситонида намешавад.

Тарофањо њангоми дар њудуди Москва ва вилояти Москва њузур доштани Муштарї амал мекунанд. Њангоми берун аз њудуди Москва ва вилояти Москва њузур доштани Муштарї тарофањои роумингї амал мекунанд.

Истилоњоти дар наќшаи тарофавии мазкур зикршуда танњо бо маќсади нишон додани хизматрасонии наќшаи тарофавии мазкур истифода мешаванд.

Хизматрасонї дорои иљозатнома мебошад. Таљњизот дорои сертификат мебошад


Тарофањо аз 10.01.2019 сол бо шарти дар мањалли амали шабакаи «Билайн» вилояти Москва ќарор доштани муштариён эътибор доранд.

Хизматрасонии тарофаи «Ба њама занг бизан»  
 
Муќарраркунандаи раќам; Интернети мобилї, Интизории даъват; Алоќаи конфронс; Манъкунии даъват аз дастгоњ;
Дастрасии байнишањрї ва байналмилалї; Роуминги байналмилалї; хизматрасонии Сим-корт.
 
Ба суроѓаи нав равонакунї
Нархи як даќиќаи зангњои ба суроѓаи нав равонашуда ба раќамњои дилхоњи Билайни Руссия 0
Нархи як даќиќа ба суроѓаи нав равонашудаи зангњои мањаллї ба раќамњои операторони дигари Москва ва вилояти Москва 1,5
Нархи як даќиќаи зангњои ба суроѓаи нав равонашуда ба раќамњои байналмилалии операторони дигар 10
Паёмњо SMS MMS
Ба раќамњои мобилии њудуди вилояти Москва ва Билайн дар тамоми Русия берун аз баста 1,5 6
Ба раќамњои мобилии дигари Русия 1,5 6
Ба рақамҳои мобилии Тоҷикистон Билайн 0,1 10
Ба раќамњои мобилии ИДМ ва Гурљистон 3 10
Ба раќамњои мобилии кишварњои дигар 5 20
Интернети Мобилӣ
Барои 1 МБ (яклухткунии соатбай то 150 Кб ба тарафи калон) 10
Зангњои байналмилалї (ѓайр аз кишварњое, ки дар ќафои вараќа зикр шудаанд.)
Европа, Америка (кроме США и Канады) 35
Австралия ва Океания 40
Осиё 50
Кишварњои дигар 60
ТУРАЙЯ (низоми алоќаи моњворавї) 190
Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (низомхои алоќаи моњворавї) 430
Опсия
Пайвастшавї Пардохти абонентї
Чун дар хона 067418819
Нигоњдории тарофаи хонаводагї њангоми саёњат дар вилоячтњои минтаќаи Марказии ФР 30 5 як/руз
Хадамоти иттилоот 7060 Ройгон
Тафтиши тавозун *102# Ройгон

Интернети мобилӣ ба пардохти ҳармоҳа аз рӯи накшаи тарофавӣ ворид карда шудааст. Ѓайрифаъолкунии хизматрасонї имконнопазир аст. Пардохт барои пайвасткунї ситонида намешавад. 1 Гбайт трафик санаи 1 њар моњ бо суръати њаддалимконе, ки бо технологияи истифодашавандаи маълумот(GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, LTE) пешбинї шудааст. Пас аз итмоми 1 Гбайт, суръати интернети мобилї таѓйир намеёбад, бастањои иловагии трафики босуръат пайваст мешаванд: 20 рубл барои њар 150 Мбайт, то таљдиди бастаи асосии интернет. Барои гирифтани хизматрасонї бе пайвасткунии бастањои иловагї, дар суръати то 64 кбит/ с (барои LTE дар суръати то 64 Кбит/с аз шабака ба муштарї ва то 4 Мбит/с аз муштарї ба шабака) фармони: 067 471 778 0 ё *115*230# чинед.

Хаљми маълумоти интиќолдодашуда/гирифташуда дар давоми сессия то раќами калон бутун карда мешавад: аз рўи хизматрасонии «Интернети мобилї» - бо даќиќии то 150 Кбайт; аз рўи «WAP» - бо даќиќии то 150 Кбайт.


Сессия – ваќт аз лањзаи насби пайвастшавии Интернет то лањзаи содиршавии он мебошад. Бастаи интернет-трафик бо суръати баланд дар лањзаи пайвастшавї, баъдан њар рўзи якуми давраи нави њисобї пешнињод мешавад.


Интернети мобилї, ки ба пардохти њармоња ворид аст, њангоми њузур доштани муштариён дар минтаќаи Марказї: ш. Москва, вилоятњои Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Москва, Рязан, Смоленск, Твер, Тула ва Ярославл амал мекунад


Хангоми сафар ба Россия, минтақаи истиқомати дохилӣ ба ҳисоб мешавад.


Нархњо бо рубл бо назардошти ААИ зикр шудаанд.